“ถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์” จากงานวิจัยสู่โรงงานต้นแบบ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:54 น.
"ถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์" จากงานวิจัยสู่โรงงานต้นแบบ  
 
ในอุตสาหกรรมหลายชนิด
น้ำที่เหลือทิ้งจากขบวนการผลิตมักจะปนเปื้อนด้วยสารบางประเภทที่หากถูกปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือภายนอกโรงงานโดยไม่มีการบำบัด
ก็จะสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
แม้ภาครัฐจะมีการบังคับให้โรงงานเหล่านี้ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย แต่สิ่งหนึ่งที่พบเป็นประจำก็คือ
"น้ำทิ้งจากโรงงานยังคงมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูง" ซึ่งนอกจากการปิดระบบบำบัดถูกปิดจากความมักงายของเจ้าของโรงงานแล้ว
หลายโรงงานที่แม้จะมีการเดินระบบบำบัดแล้วก็ยังไม่สามารถจัดการกับของเสียเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสาเหตุสำคัญอันหนึ่งเกิดจากการเลือกเทคนิคที่ใช้ไม่เหมาะสม
"โรงงานย้อมผ้า" คือตัวอย่างหนึ่งของปัญหาด้านเทคนิคที่เห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเทคนิคการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำ
เพื่อกำจัดสารกลุ่มฟีนอล รวมถึงสารโมเลกุลใหญ่อื่น ๆ เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า
"ถ่านกัมมันต์" ซึ่งเป็นของแข็งมีลักษณะเป็นรูพรุน
เข้าไปจับกับโลหะหนักในน้ำเสีย ก่อนที่จะใช้ขบวนการแยกถ่านกัมมันต์นั้นออกมาจากน้ำทิ้ง
เนื่องจากการบำบัดน้ำเสียของโรงงานประเภทนี้ มักจะเป็นเทคโนโลยีนำเข้าจากต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นถ่านกัมมันต์ที่ใช้ส่วนใหญ่จึงเป็นการสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้องสูญเสียเงินให้กับต่างประเทศปีละไม่น้อยแล้ว
ถ่านกัมมันต์ที่นำเข้า (รวมถึงที่ผลิตได้ในประเทศ) จะมีประสิทธิภาพต่ำในการจับกับโลหะหนักของน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้า
ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นาโนเทค) กล่าวว่า ถ่านกัมมันต์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
หรือแม้แต่ที่ผลิตเองในบ้านเราในขณะนี้ มีขนาดของรูพรุนเล็กมาก ๆ
ซึ่งเล็กกว่าอนุภาคของโลหะหนักจากโรงงานย้อมผ้า เพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ่านจะสามารถจับกับโลหะหนักชนิดนี้ได้จึงมีค่อนข้างต่ำ
ผลก็คือแม้จะผ่านการบำบัดแล้ว น้ำนั้นก็ยังมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่สูงอยู่
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราแก้ได้ หากเราพบวิธีการที่จะผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีขนาดรูพรุนที่เหมาะสมกับโลหะหนักของโรงงานพวกนี้
จากแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยเรื่อง "การผลิตและประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากยางล้อใช้แล้ว"
ของนายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช นักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร. วิวัฒน์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึงเป็นงานวิจัยเพื่อหาเทคนิคที่สามารถควบคุมขบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ในขนาดรูพรุนตามที่ต้องการได้
อันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงงานเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด ที่สำคัญงานวิจัยซึ่งอยู่ภายใต้ทุนเมธีวิจัยอาวุโสเรื่องนี้
ยังศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะผลิตถ่านดังกล่าวจากของเหลือทิ้งเช่นยางรถยนต์หรือกากกาแฟ
"เนื่องจากถ่านกัมมันต์คือสารประกอบกลุ่มคาร์บอน เพราะฉะนั้นยางรถยนต์ที่มีส่วนผสมหลักเป็นธาตุคาร์บอน
ก็น่าจะนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านกัมมันต์ได้ ขั้นตอนที่จะทำก็คือนำยางรถยนต์ที่แยกเฉพาะส่วนที่ต้องการแล้ว
นำมาบดเป็นผงและให้ความร้อนที่เหมาะสมจนได้เป็นถ่านออกมา ซึ่งทั้งหมดจะต้องใช้ความรู้ด้านขบวนการกึ่งเคมีอย่างลึกซึ้ง
จากนั้นก็จะถึงขบวนการนำไปอัดเม็ดและบรรจุท่อ ก่อนนำไปทดลองใช้จริง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้
สามารถพัฒนาเทคนิคในการผลิตถ่านกัมมันต์จากยางล้อใช้แล้วที่มีความสามารถในการดูดซับฟีนอลเทียบได้กับถ่านกัมมันต์ทางการค้า
และมีความสามารถในการดูดซับสีย้อมอินทรีย์สูงกว่าถ่านกัมมันต์ทางการค้า "
ศ.ดร. วิวัฒน์ กล่าว
จากความสำเร็จของงานวิจัยที่มีความเหมาะสมอย่างมากสำหรับการนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะการดูดซับสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่
ทำให้ทีมวิจัยได้รับการติดต่อจากบริษัทที่รับกำจัดขยะแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยในการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไป
"ขณะนี้มีภาคเอกชนรายหนึ่งได้สนับสนุนทุนวิจัย
สร้างเป็นโรงงานต้นแบบที่เริ่มการผลิตจริงในอีกไม่เกิน 2 เดือนข้างหน้า
และขณะนี้เราสามารถออกแบบกระบวนการผลิตในระดับพาณิชย์ได้แล้ว ซึ่งหากมีการสร้างโรงงานต้นแบบจริง
และโรงงานต้นแบบสามารถทำงานได้ดี ก็คาดว่าในอีก 2 ปี
ก็จะมีโรงงานผลิตถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอน " ศ.ดร.
วิวัฒน์ กล่าวสรุป
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 21:31 น.