ประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา ครั้งที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:27 น.
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมสำนักฯครั้งที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้แต่ละกลุ่มรายงานผล ความก้าวหน้าของการปฎิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือมีอุปสรรค์ใดในการปฎิบัติงาน และร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานของแต่ละกลุ่มดำเนินการต่อไปได้ โดยมี นายศุภชัย รุ่งศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้