วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการด้านการบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ของสำนักวิจัยและพัฒนา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020 เวลา 10:10 น.

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการด้านการบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ของสำนักวิจัยและพัฒนา โดยมี ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิทยา ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ดร.ปารวีร์ นักวิจัย นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยคณะ วว. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ และห้องปฏิบัติการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม และห้องปฎิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน