วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการคลินิกชลประทาน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020 เวลา 11:07 น.

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการคลินิกชลประทาน ในการประชุมคณะผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020 เวลา 11:18 น.