เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 3.0) ครั้งที่ 1 ภาคทฤษฏี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เวลา 13:53 น.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 3.0) ครั้งที่ 1 ภาคทฤษฏี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม โดยนายนฤพล สีตบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม เข้าร่วมอบรม ณ ห้องครีเอทีฟ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน