วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการรู้ทัน บำบัดโรคออฟฟิตซินโดรม (Office Syndrome) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เวลา 13:43 น.

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการรู้ทัน บำบัดโรคออฟฟิตซินโดรม (Office Syndrome) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันโรคออฟฟิตซินโดรม ตรวจเช็คกล้ามเนื้อและนวดผ่อนคลายอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยนายโกวิทย์ วงศ์จีน นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพเอฟเอส เอ็กซ์ซิม จำกัด มาให้บริการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน