เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:12 น.

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ จำนวน 3 ราย ดังนี้1. นายวศัน สดศรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ2. นายประสิทธิชัย แก้วพิชัย ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ3. นายธนิศร ชิงดวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน เข้าร่วมพิจารณาผลงาน ณ ห้องครีเอทีฟ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน