วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของกรมศุลกากร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:00 น.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของกรมศุลกากร ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของกรมชลประทาน เพื่อพิจารณาวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง แผนดำเนินการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมดินด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน