รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการวัชพืช ดิน และการบำบัดน้ำเสียในระบบชลประทาน" ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:12 น.

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการวัชพืช ดิน และการบำบัดน้ำเสียในระบบชลประทาน"   ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓   ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:18 น.