วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 นสำนักบริการวิชาการ (AIT Extension) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) และบุคลากรจาก Sindh Irrigation Department , Pakistan เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมและฟังบรรยายภาคห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:01 น.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
สำนักบริการวิชาการ (AIT Extension) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) และบุคลากรจาก Sindh Irrigation Department , Pakistan เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมและฟังบรรยายภาคห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา ภาคทฤษฎีการใช้เครื่องมือการวัดการไหลของน้ำในแม่น้ำ ADCP และ Current Meter ในห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำแบบอย่างไปพัฒนาระบบขององค์กรในประเทศ ทั้งนี้ นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน