วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 เวลา 13:26 น.

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.

 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement ตามข้อกำหนดกรมทางหลวง" รุ่นที่5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงาน Para Soil - Cementตามมาตรฐานกรมทางหลวง ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน