จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2563 พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2020 เวลา 13:18 น.

วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักวิจัยและพัฒนา
จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเสริมสร้างความผาสุกในการทำงาน สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสามัคคี และทำงานอย่างมีความสุข โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน