วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางกัญญา อินทร์เกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการบริหารจัดการน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนาเวทีปราชญ์ชาวบ้านหัวข้อ "ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 เวลา 09:26 น.

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางกัญญา อินทร์เกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการบริหารจัดการน้ำ ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนาเวทีปราชญ์ชาวบ้านหัวข้อ "ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา" ในงานนิทรรศการวันยางพาราบึงกาฬ 2563 ณ เวทีบริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 เวลา 13:28 น.