วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายปิยดุล สุขโข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร " การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน รุ่นที่ ๑ " พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 เวลา 09:21 น.

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายปิยดุล สุขโข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร " การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน รุ่นที่ ๑ " ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ห้อง KM) สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 เวลา 13:29 น.