รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 13:18 น.
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 13:28 น.