ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019 เวลา 13:23 น.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยอนุกรรมการสวัสดิการ การส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพกรมชลประทานร่วมกับส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนำสินค้าไปจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครอบครัว ณ บริเวณหน้าอาคารสโมสร กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019 เวลา 13:33 น.