วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทุ่นยางพาราดักผักตบชวา (Para - Log Boom) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09:39 น.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทุ่นยางพาราดักผักตบชวา (Para - Log Boom) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา เพื่อใช้ในงานชลประทาน ณ บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09:45 น.