ขอยกเลิกการจัดฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโพเซต และคลอร์ไพริฟอส ของกรมชลประทาน พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2019 เวลา 15:52 น.

ขอยกเลิกการจัดฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโพเซต และคลอร์ไพริฟอส ของกรมชลประทาน

ผส.ชป ๑-๑๗

ผส.คก.

ผส.บก.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2019 เวลา 16:06 น.