สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "สัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี 2562 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน พิมพ์
เขียนโดย Admin   
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 เวลา 21:30 น.

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "สัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี 2562 หรือ "The THAICID Network Week for Intergrated Knowledge Sharing 2019 (THAICID-NWIKS 2019)" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี