สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยเชิญ นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2 ส่วนวางโครงการที่ 3 สำนักบริหารโครงการ เป็นวิทยากรบรรยาย พิมพ์
เขียนโดย Admin   
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 เวลา 21:26 น.

 

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยเชิญ นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2 ส่วนวางโครงการที่ 3 สำนักบริหารโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของน้ำหลาก (Flood Routing) โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน