ผส.วพ.เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการชลประทานและการระบายน้ำ ครั้งที่ 3 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พิมพ์
เขียนโดย Admin   
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 เวลา 21:20 น.

เมือวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายไทย พร้อมด้วยนางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายวิภพ ทีมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และนายเจตนา ไชยสิทธิ์ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการชลประทานและการระบายน้ำ ครั้งที่ 3 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ที่มา : เรารักชลประทาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019 เวลา 21:25 น.