สวพ.จัดประชชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณากรอบอัตรากำลังของสำนัก การกำหนดแนวทางการขอย้ายข้าราชการ และรายงานความก้าวหน้าเรื่องการหมุนเวียนเปลี่ยนงานฯ พิมพ์
เขียนโดย Admin   
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:35 น.

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณากรอบอัตรากำลังของสำนัก การกำหนดแนวทางการขอย้ายข้าราชการ และรายงานความก้าวหน้าเรื่องการหมุนเวียนเปลี่ยนงานฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:37 น.