สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย Admin   
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:41 น.

 

 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นพลังของประเทศชาติต่อไป และร่วมลงนามถวายพระพร ณ โถงหน้าอาคารสำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี