สวพ.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:35 น.

109656

4033540337

40340109657

109659109660

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายปริญญา  กมลสินธิ์ ผชช.วศ. พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนา และ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริเวณพื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว