สวพ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้น" โดยนายธวัชชัย คุณประคัลภ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พิมพ์
เขียนโดย Admin   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:41 น.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ Unit school ในหัวข้อ "การจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้น" โดยนายธวัชชัย คุณประคัลภ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ส่วนทดสอบและวัสดุ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้จัดทำฐานข้อมูลได้ถูกต้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรภายในสำนักฯ ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน