สวพ.จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ โดยนางสาวชวลี เฌอกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ พิมพ์
เขียนโดย Admin   
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:59 น.

 

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ โดยนางสาวชวลี เฌอกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ
1. ดินกระจายตัวและการปรับปรุงดินกระจายตัว
2. การดำเนินโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3. แนวทางการบริหารจัดการงานด้านวิทยาศาสตร์ของสำนักฯ
เพื่อถอดบทเรียน ความรู้จากผู้เกษียณ และเพื่อรวบรวม เผยแพร่ความรู้ของสำนักฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรภายในสำนักฯ
ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:03 น.