สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิชาการฯ การประปานครหลวง ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:41 น.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิชาการฯ การประปานครหลวง ประจำปี 2562 จัดโดยการประปานครหลวง ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562 โดยนำผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้
1. เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก
2. การศึกษาการใช้ชีวมวลของวัชพืชร้ายแรงร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสาหร่ายบลูม (Algae Bloom) ในแหล่งน้ำชลประทาน (Weed Ball)
ณ ที่ทำการการประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ