ผส.วพ.เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตัวชี้วัดและการบริหารนวัตกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย พิมพ์
เขียนโดย Admin   
วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:21 น.

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตัวชี้วัดและการบริหารนวัตกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน