สวพ.ร่วมกับโครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ปฏิบัติงานตรวจวัดคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบริเวณวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ฯ จ.ชลบุรี พิมพ์
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 เวลา 09:15 น.

Image00001

Image00002Image00003

Image00004Image00005

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักวิจัยและพัฒนา โดยส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเคมี ร่วมกับโครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ปฏิบัติงานตรวจวัดคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบริเวณวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากประชาชนร้องเรียนเกิดน้ำเน่าเสีย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 เวลา 09:27 น.