วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:09 น.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 การจัดทำงบประมาณ ปี 2564 การเตรียมความพร้อมงบประมาณ ปี 2565  และการจัดส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน