สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน เลขที่ 200 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Mail:mankwam2@yahoo.com-

 

Logo-1

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------

กิจกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา

 ----------------------------------------------------------


โครงการศึกษา และพัฒนาการแปรรูปกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นเชื้อเพลิง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วิษณุ มีอยู่   
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:51 น.
บทคัดย่อ

รหัสโครงการ
:
RDG4530004

ชื่อโครงการ
:
โครงการศึกษา และพัฒนาการแปรรูปกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นเชื้อเพลิง

ชื่อนักวิจัย
:
วิษณุ มีอยู่1, สมชาย โอสุวรรณ2, ธีรศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์2, ปราโมช รังสรรค์วิจิตร2,

จตุพร วุฒิกนกกาญจน์
3, สถิดา ไกรลาศ1, บุนยรัชต์ กิติยานันท์2

1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2วิทยาลัยปิโตรเลียม และปิโตรเคมี จุฬา

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Email address:
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ระยะเวลาโครงการ
: ธันวาคม 2544-ธันวาคม 2547

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนา และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับการแปรรูปกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย

ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการลดมลภาวะ และได้แหล่งพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อ

เพลิง โดยในการศึกษานี้ใช้กากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียที่เป็นตัวแทนจากชุมชน อุตสาหกรรม และโรงพยาบาล

จำนวน
20 แห่ง อย่างต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี กากตะกอนถูกนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบแบบประมาณ

และแบบแยกธาตุ วิเคราะห์โลหะหนัก จากนั้นถูกนำไปหาตัวแปรจลนพลศาสตร์ และกลไกของปฏิกิริยาด้วย
TGA,

การศึกษาโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์
2 ชนิดคือแบบเบดนิ่ง และแบบเตาหมุน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการถูกนำมา

ทดสอบด้วยเครื่อง
TPP/MS และ GC/MS และศึกษาสมบัติบางอย่างของน้ำมันชีวภาพ และของถ่านชาร์ ตลอดจน

ประเมินแนวโน้มการพัฒนากระบวนการนี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์

จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลองค์ประกอบแบบประมาณสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินเบื้องต้นในการ

พิจารณาศักยภาพของกระบวนการอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นสหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารระเหยในกากตะกอน กับ

ปริมาณน้ำมันชีวภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจกลไกของกระบวนการไพโรไลซิสกากตะกอนว่าประกอบด้วย
3 ขั้น

ตอน โดยที่ผลิตภัณฑ์หลักในน้ำมันชีวภาพเป็นสารประกอบจำพวก เบนซีน เป็นต้น และตัวแปรจากการประเมินทาง

เศรษฐศาสตร์ เช่น ผลตอบแทนโครงการ และความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ชี้ให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้

คำหลัก
: ไพโรไลซิส, กากตะกอน, จลนพลศาสตร์, ผลิตภัณฑ์, ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์

Abstract

Project Code:
RDG4530004

Project Title:
Thermochemical Conversion of Activated Sludge: Sludge to Oil

Investigators:
V.Meeyoo1, S. Osuwan2, T. Rirksomboon2, P. Rangsunvigit2, J. Woothikanokkhan3, S. Krailas1, and

B. Kittiyanan
2

1
Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology, 2The Petroleum and

Petrochemical Collage, Chulalongkorn University,
3Faculty of Energy and Materials, King

Mongkut’s University of Technology Thonburi

Email address:
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Project Duration:
December 2001-December 2004

The objective of this project is to develop and compile basic information about sewage sludge pyrolysis process.

The pyrolysis is an alternative technology for pollutant reduction and energy production. Sewage sludges collected

form 20 wastewater treatment plants were selected as represent samples of sludge in Thailand. The characteristics

of the sewage sludge were investigated by means of proximate analysis, ultimate analysis, and heavy metals

analysis. Kinetics studies were carried out using the thermogravimetric analysis. Pyrolyzed GC/MS was used to

identify the pyrolysis products. Heating value of bio-oil and iodine number of char were also evaluated.

The results showed that the sludge proximate analysis can be used as an intrinsic information for preliminary

evaluation of the pyrolysis process. The feasibility study of the pyrolysis process with the site of 300 kg
•day-1

showed that the project is very attractive for the investment since the rate of the return is rather high (ca. 24%) and

the break-even point is reached within 5 years.

Keyword: Pyrolysis, sewage sludge, kinetics, products, feasibility study
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 เมษายน 2013 เวลา 21:31 น.
 

ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนา

pradap

 นายธนา สุวัฑฒน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

QR Code01

 

เผยแพร่คู่มือ 2562

WATER FOR ALL

ปฏิทิน กำหนดการณ์

เดือนที่แล้ว ตุลาคม 2020 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 44 25 26 27 28 29 30 31

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้307
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้239
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1570
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2136
mod_vvisit_counterเดือนนี้7673
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10124
mod_vvisit_counterทั้งหมด1123214

Online (20 minutes ago): 30
Your IP: 18.232.146.112
,
วันนี้: ต.ค. 24, 2020