หน้าแรก

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์(วัดเชิงท่า-หน้าโบสถ์) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ (วัดเชิงท่า-หน้าโบสถ์)

เป็นวัดสำคัญมาครั้งสมัยอดีต ก่อสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏชัดเจน ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2506 นั้น วัดทั้งสองเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา แต่ด้วยมีความต้องการใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของราชการ (กรมชลประทาน) จึงเวนคืนพื้นที่ของวัดทั้งสองและชุมชนใกล้เคียง ปัจจุบันวัดเชิงท่า-หน้าโบสถ์ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา

ในส่วนของวัดหน้าโบสถ์นี้ เดิมทีจะอยู่ไปทางตอนเหนือของแม่น้ำประมาณ 200 เมตร แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตพระราชฐานจึงได้ย้ายมาอยู่ ณ บริเวณริมแม่น้ำติดกับวัดเชิงท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน โดยทางเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับกรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พัฒนา เพื่อจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงได้ทำการย้ายพระอุโบสถวัดหน้าโบสถ์มายังวัดเชิงท่า เทศบาลนครนนทบุรี ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์วัดหน้าโบสถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ พื้นที่วัดเชิงท่า โดยพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และตั้งชื่อใหม่ว่า “พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์”

สถานที่สำคัญของวัดซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือ ศาลเจ้าพ่อเสือ บริเวณด้านข้างของวัดหน้าโบสถ์นี้ หลวงพ่อเสือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนในบริเวณนี้ และเจดีย์วัดเชิงท่า ซึ่งยังคงหลงเหลือสภาพดังปัจจุบันตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2506 อันเป็นผลกระทบจากเวนคืนพื้นที่ดังกล่าว

It is a monument to the past. When it was not clear before the year 2506, the two temples are temples with Buddhist monks. But with the need to use the place for the benefit of the government. The Royal Irrigation Department expropriated the area of ​​both temples and neighboring communities.

In the temple front. Originally located about 200 meters north of the river, but due to the area is located in the royal area, it has moved to the riverside adjacent to the current temple in the port. Nonthaburi Municipality with the Department of Fine Arts. The development of conservation projects.

To be a tourist attraction. The temple was moved to Wat Choeng Tha. Municipality of Nonthaburi The foundation stone of the church. On Monday, August 4, 2008, at Wat Choeng Tha By Brahma Wise Abbot Wat Yannawa And the new name. & ldquo;

The landmark of the temple is widely known. Shrine of the Godfather The side of the temple in front of this church. Luang Pu Tiger is sacred to the worship of the people in this area. And the temple of the temple. The current condition since the year 1963, as a result of the expropriation of the area.

แผนที่พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์

สถานที่ตั้ง : ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11120

การเดินทาง
รถยนต์ : มาจากแครายตรงมาถึงกรมชลประทานปากเกร็ดเลี้ยวซ้ายเข้ากรมชลประทานปากเกร็ด ตรงไปสุดถนนเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามคลองบางตลาดจากนั้นเลี้ยวขวา 100 เมตร จะพบทางเข้าของวัดเชิงท่า-หน้าโบสถ์
รถโดยสารประจำทาง : สามารถขึ้นได้ทุกสายที่ผ่านกรมชลประทานปากเกร็ด จากนั้นลงหน้ากรมฯแล้วต่อ
วินมอเตอร์ไซค์ 15 บาท จะถึงพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์
เรือ : ขึ้นจากท่าน้ำนนท์ และท่าน้ำปากเกร็ด สามารถมาลงที่ถ้าน้ำกรมชลประทานปากเกร็ด ซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

ขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ(วัดเชิงท่า-หน้าโบสถ์)อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี